1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051
1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051

$1,699,000

1751 Franck AVE, Santa Clara, CA, 95051

22
Listing Agent: Robert Luecke
Courtesy of: ShopProp Inc.